Outsourcing ochrona środowiska, Outsorcing ochrona środowiska Płock, Outsorcing ochrona środowiska Polska

Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby wykonywać OUTSOURCING ochrony środowiska, nie są nam obce sprawy związane z gospodarką odpadami, ochroną wód, ochroną powietrza, ochrona przyrody, KOBIZE, systemami środowiskowymi i systemami skojażonymi np z bhp, takimi jak SCC.

Posiadamy osoby z tytulem Inżyniera ochrony środowiska.

Serdeanie zapraszamy do wspólpracy w ramach stalej wspólpracy potwierdzonej umową, jednorazowych zleceń, zatrudnienia naszego specjalisty na aęsć etatu, umowę cywilno prawną lub innej uzgodnionej formy wspólpracy.

Autor JAA