Outsorcing, szkolenia, usługi – bhp, ppoż, ochrona środowiska, Atex

Posiadamy odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę, aby wykonywać outsourcing  w takich dziedzinach jak bhp, ppoż, bezpieczeństwo procesowe i ochronie środowiska, ATEX.

Od ponad kilkudziesięciu  lat działamy na rynku, wielokrotnie wdrażaliśmy i doskonaliliśmy systemy bezpieczeństwa oparte na normach ISO 18001, OHSAS 18001, ISO 14001, SCC**, EMAS, MASE, CEFREE, 5S

Obecnie przygotowujemy organizacje z którymi współpracujemy do wdrożenia  ISO 45001.

W naszej działalności przeszkoliliśmy już wiele tysięcy pracowników z BHP, PPOŻ, OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wykonujemy nadzory od strony inwestora lub wykonawcy na budowach w sektorach gospodarki związanych z transportem, logistyką, produkcją, energetyką itp.

Tworzymy dokumentację  do obsługi inwestycji w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, dokumentacji DZPW ( dokument zabezpieczenia przed wybuchem), ochrony środowiska, bhp, ppoż, instrukcji eksploatacji.

Zapraszamy do współpracy w ramach umowy, jednorazowych zleceń lub innej uzgodnionej formy.

Świadczymy usługi na rynku polskim i unijnym.

Nasz zespół to ludzie, dla których bezpieczeństwo jest nie tylko codzienną pracą, ale też pasją.

Firma posiada bogatą tradycję działamy na rynku od 1994 roku, w tym czasie wykonaliśmy tysiące szkoleń i usług na rynku lokalnym w Płocku, jak i na rynku krajowym – dla firm z kapitałem polskim i zagranicznym notowanych na światowych giełdach.

Szanujemy każdą firmę, która chce ponosić swoje standardy bezpieczeństwa. W  naszym  port folio można doszukać się, dużych międzynarodowych koncernów, jak i małych kilkuosobowych firm, ludzi działających z pasją i oddaniem dla budowania lepszej przyszłości.

Jako pierwsza na rynku lokalnym i krajowym, na przełomie dynamicznych zmian w latach 90-tych dostarczaliśmy wysokospecjalistyczne usługi w trzech obszarach jednocześnie –  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (ppoż), ochrony środowiska (oś),  inne firmy dopiero po latach zaczęły nawiązywać do tego nieuniknionego trendu.

Ostatnią usługą, jaką wprowadziliśmy jest COACHING I MENTORING

Zapewniamy firmom obsługę BHP, nadzór, szkolenia, instrukcje Ppoż. oraz działania z zakresu ochrony środowiska, nie jest nam obce koordynowanie pod względem bezpieczeństwa dużych projektów na budowach z różnych branż.

Obsługa BHP polega na przejęciu zadań i pełnieniu funkcji koordynatora działań BHP w zakładzie pracy, jako służba bhp. Dotyczy ona wszelkich aspektów BHP, które dotyczą pracodawcy, tj. szkoleń BHP, niezbędnej dokumentacji BHP, doradztwa prawnego w zakresie BHP, inspekcji i nadzoru BHP stanowisk pracy. Usługi BHP, ppoż, ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa przemysłowego, świadczymy na terenie całej Polski.

Zakres świadczonych usług:

Szkolenia bhp, ppoż, ochrona środowiska, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo procesowe, szkolenia specjalistyczne

Pełna obsługa bhp, przez Głównych specjalistów BHP, Specjalistów BHP, Inspektorów BHP -bezpieczeństwa i higieny pracy

Pełna obsługa PPOŻ przez specjalistów, inspektorów – ochrona przeciwpożarowa

Pełna obsługa przez specjalistów bezpieczeństwa procesowego i technicznego

Pełna obsługa przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska

Prowadzenie postępowań powypadkowych bhp

Analiza ergonomiczna i wdrażanie rozwiązań ergonomicznych.

Dokumentacje z zakresu świadczonych usług – bhp, ppoż, ochrona środowiska, dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem itd.

Nadzory i koordynacja na budowach – pod względem bhp, ppoż, ochrony środowiska, bezpieczeństwa przemysłowego, bezpieczeństwa procesowego, ratownictwa chemicznego

Coaching bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

 

Szkolenia specjalistyczne dedykowane pod potrzeby Klienta

Analiza potrzeb szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa

 

Inna gałąź przychodów to –

Coaching osobisty, rozwój osobisty, objęciem mentoringem

Naszą dziedziną rozwojową jest ratownictwo chemiczne i ekologiczne i doradztwo zawodowe.