Szkolenia bhp Płock

PŁOCK SZKOLENIA BHP,PPOŻ, PPPM, OCHRONA ŚRODOWISKA NASZĄ SIEDZIBA JEST W GRANICACH MIASTA PŁOCKA TAM NAJCZĘŚCIEJ REALIZUJEMY SZKOLENIA  Z ZAKRESU BHP, PPOŻ, OCHRONY ŚRODOWISKA KŁADZIEMY SZCZEGÓLNĄ WAGĘ NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA SŁUCHACZY, WAŻNE JEST TAKŻE PRAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ PRZEĆWICZENIA NA SZKOLENIACH UŻYCIA GAŚNIC NA TRENAŻERACH, UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MANEKINACH I UŻYCIA AUTOMATYCZNYCH DEFIBRYLATORÓW […]

Ocena ryzyka zawodowego

Czym jest „ryzyko zawodowe”? W myśl odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Zdarzenia te powodują straty, zwłaszcza w postaci niekorzystnych skutków zdrowotnych wywołanych zagrożeniami występującymi w środowisku pracy lub związanymi ze sposobem pracy.   Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika […]

Bezpieczna budowa, podnosimy standardy bezpieczeństwa, Mazowsze, cała Polska, kompleksowe usługi BHP, PPOŻ, OCHRONY ŚRODOWISKA dla budownictwa

Budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu – ale niestety również bardzo niebezpieczna. Wciąż jako społeczeństwo ponosimy duże koszty ludzkie i finansowe związane z tą branżą. Trzeba jeszcze wielu działań, by poprawić standardy bezpieczeństwa na budowach.   Pomagamy inwestorom, wykonawcom na budowach poprzez: 1.Wykonanie profesjonalnych planów BIOZ, 2.Wykonywanie całych systemów bezpieczeństwa, które zawierają szereg elementów […]