Coaching bezpieczeństwa

Coaching bezpieczeństwa

Nasza firma wspiera inne organizacje poprzez pomoc w budowaniu zespołów zajmujących się bezpieczeństwem. Celem jest zbudowanie takiego zespołu lub przemodelowanie już istniejącego, aby wartości dotyczące bezpieczeństwa były mu szczególnie bliskie. Zespół musi utożsamić się z misją, jaką ma wykonać, aby osiągnąć zamierzony cel. Naszą rolą jest wspieranie poszczególnych członków zespołu w celu osiągnięcia sukcesu.

Posiadamy profesjonalne przygotowanie do pełnienia roli coacha i mentora.