Szkolenie Ochrona środowiska – Płock, Polska

Szkolenie Ochrona środowiska

OFERUJEMY SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa ekologicznego.

Co nas wyróznia:

  • Na środowisko patrzymy bardzo szeroko wiążąc to z innymi dziedzinami bezpieczeństwa ( bezpieczeństwem procesowym, bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem pracy, ergonomią)
  • Poprzez skuteczne szkolenia zapewniamy zbudowanie kultury pro ekologicznej wsród pracowników na poziomie ich przekonań.
  • Spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska jest niezwykle ważnym elementem.
  • Posiadamy doświadczenie w różnych branżach.
  • Skutecznie budujemy systemowe zarządzanie aspektami środowiskowymi w oparciu o ISO 14001, EMAS, SCC**, PZA, Plany BIOZ
  • Tworzymy długofalowe rozwiązania mające na celu minimalizację kosztów związanych z obsługą w zakresie odpadów.
  • Promujemy zastosowanie w organizacji i w jej zewnętrznym  otoczeniu marketingu proekologicznego budującą markę przyjazną środowisku.