Szkolenie z bezpieczeństwa imprez masowych – Płock, Mazowsze, Polska

Szkolenie z bezpieczeństwa imprez masowych – nowa pozycja w ofercie

W naszej ofercie jako nowo pozycję umieszczamy szkolenie z bezpieczeństwa imprez masowych jako członka służby porządkowej i służby informacyjnej szkolenie oparte jest o program  z Dz. U. 183,poz.1087 z 2011 roku.

Szkolenia są dopracowane i oparte na programach autorskich trenerów  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji osób, psychologii i socjologii, bezpieczeństwa.

Moduł z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest oparty  przede wszystkim na ćwiczeniach z użyciem manekinów do nauki  pierwszej pomocy i urządzeń AED, środków opatrunkowych pozoracji tak aby każdy uczestnik szkolenia posiadał faktycznie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia tego typu  prowadziliśmy już wielokrotnie dla naszego partnera obsługującego np. Przystanek Woodstok i wiele innych imprez masowych, jednak widząc zapotrzebowanie na szkolenie tego typu na rynku, zdecydowaliśmy się udostępnić naszą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie większej liczbie zainteresowanych.

Następnym etapem rozwoju tego segmentu, będzie wprowadzenie szkolenia dla KIEROWNIKÓW IMPREZ MASOWYCH