Ocena ryzyka zawodowego

Czym jest „ryzyko zawodowe”?

W myśl odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Zdarzenia te powodują straty, zwłaszcza w postaci niekorzystnych skutków zdrowotnych wywołanych zagrożeniami występującymi w środowisku pracy lub związanymi ze sposobem pracy.

 

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ryzyku zawodowym, które go dotyczy oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Do obowiązków pracodawcy należy również ocena i udokumentowanie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wdrożenie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.

Autor JAA

 

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa zakładzie. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy między innymi w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002 – metodę tą preferuje Państwowa Inspekcja Pracy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zaproponowanie Państwu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających bądź całkowicie eliminujących wpływ zagrożeń na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Państwa pracowników.

 

Należy pamiętać, iż ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się w chwili:

  • w momencie wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych na stanowisku pracy;
  • w momencie wprowadzenia zmian organizacyjnych, technologicznych na stanowisku pracy;
  • każdorazowo w chwili wystąpienia zdarzenia wypadkowego na stanowisku pracy; w przypadku zastosowania środków ograniczających narażenie pracownika na uciążliwe i/lub szkodliwe czynniki środowiska pracy.